Retningslinjer for urinprøver

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei
Jeg jobber på en privat institusjon for rusmisbrukere (ikke TSB) det betyr at det er flere ufaglærte som jobber der enn faglærte. Vi har rutinemessige stikkprøver ift rusinntak, med UP.

Av og til er det en del av de ansatte som absolutt vil ta up av beboere (utenom ordinær rutinestikkprøver) på noe jeg vurderer som svært tynt grunnlag. Er det slik at de ansatte kan initiere up av beboere etter eget godt befinnende ? UP taking bør vel være hjemlet i et lovverk/regelverk ? Har googlet litt men finner ikke hvor det er skrevet om det.

Mann, 53 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Dette avhenger av hva slags regler institusjonen har, og hva pasientene skriver under på/samtykker til ved innleggelse. Så vidt vi kan forstå er det samme regelverk som gjelder i TSB og i andre institusjoner (privat eller ikke).

Retningslinjer for testing m.m. fremgår av «Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer«, som er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven (Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.)

§ 6 i «Forskrift om rettigheter …» omhandler rusmiddeltesting: 

Pasient og bruker kan samtykke til at det kan tas prøver av biologisk materiale for å påvise bruk av rusmidler når det er nødvendig for å oppnå formålet med oppholdet.

Samtykket må være skriftlig og avgis før eller under oppholdet.

Ved opphold etter vedtak med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2 og § 10-3, [tvang] herunder ved midlertidige vedtak, kan institusjonens leder eller den lederen gir fullmakt treffe vedtak om prøve av biologisk materiale for å påvise bruk av rusmidler når det er nødvendig for å oppnå formålet med oppholdet. Vedtaket kan ha varighet for hele oppholdet.

Prøver av biologisk materiale skal håndteres i samsvar med Helsedirektoratets prosedyrer for rusmiddeltesting.

Som det her fremgår skal det foreligge samtykke og tester skal tas «når det er nødvendig for å oppnå formålet med oppholdet«. Hva som ligger i «nødvendig for formålet» er en vurderingssak i hvert tilfelle. For et utfyllende svare på hvordan dette skal tolkes, bør du nesten forhøre deg hos Helsedirektoratet.

Se også Statens helsetilsyn – Tolkning av bestemmelsene om urinprøvekontroll i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (svar fra H.dir til Helsetilsynet).

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Velkommen til RUSinfo

Tjenesten er stengt fredag 17. mai og hele pinsen.

 

Vi åpner igjen tirsdag 21. mai kl 11.