Er det skadelige å spise 1~3 500mg Paracetamol?

Mann, 71 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Anbefalt dose for voksne er 1-2 tabletter á 500 mg inntil 3 ganger i døgnet, maksimalt 3000 mg. Det bør gå minimum 4-5 timer mellom hver dosering. Du må ikke overstige den oppgitte dosen. Da øker risikoen for at du får alvorlig leverskade. Du kan lese mer om paracetamol i pakningsvedlegget.