Spør bare fordi jeg er nysgjerrig. Kan man ta overdose på allergimedisin som aerius, vallergan og atarax eller er det fysisk umulig ansett hvor mange du tar?

Kvinne, 17 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det skal mye til å ta overdose på antihistaminer, men det er mulig. Det er store forskjeller mellom de enkelte virkestoff når det gjelder toksiske doser, forventede effekter og alvorlighetsgrad. Du kan lese mer på sidene til Giftinformasjonen og ev. ringe dem dersom du er redd for at du har fått i deg for mye.