Er det god lege etikk å informere pasient at en PEth prøve vil bli tatt.
Kan pasient nekte at denne prøven blir tatt.

Mann, 75 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er ikke lov å rusmiddelteste pasienter uten pasientens samtykke. Unntaket er hvis pasienten er tvangsinnlagt eller ved visse straffbare forhold. Men legen har mulighet til å kreve rusmiddeltesting som forutsetning. Du har rett til å nekte, men konsekvensen kan da kunne være tap av rettigheter, slik som for eksempel førerkort. Det beste er å snakke med legen om eventuelle konsekvenser det vil ha for deg om du nekter å ta PEth-prøver.