Hva er narkotika?

Mann, 13 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Ordet narkotika kommer fra det greske ordet «narke» som betyr bedøvelse. Narkotiske midler er opprinnelig stoffer som virker bedøvende, sløvende og smertestillende.

En definisjon på hva narkotika er, er at det er rusmidler som står oppført på narkotikalisten. Det er myndighetene (ved Statens legemiddelverk) som til en hver tid definerer hvilke stoffer som regnes som narkotika.

Myndighetene følger også en del internasjonale overenskomster om hvilke stoffer som skal defineres som ulovlige. Gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO) avgjør FN hva som internasjonalt skal regnes som narkotika.

To konvensjoner definerer hva som skal kjennetegnes som narkotika: 1) Narkotikakonvensjonen av 1961 og 2) Pskykotropkonvensjonen av 1971 som omfatter planter og stoff utviklet fra dette, og syntetiske stoff. Norge har ratifisert disse konvensjonene.

Alkohol er ikke regnet som narkotika fordi det er lovlig omsatt i Norge. Likevel er alkohol  et rusmiddel som kan være like skadelig eller mer skadelig enn narkotika.