Hor lenge etter man har tatt Naproxen Mylan 250 mg. (2 tabl ) kan man drikke litt øl eller vin ?

Kvinne, 63 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det står ingenting i Felleskatalogen om alkohol. Det betyr at det ikke er spesifikt advart mot alkohol. Vi råder deg allikevel til å konferere med den som skriver ut medisinene til deg. Vi kjenner ikke din helsetilstand og vi er ikke helsepersonell.