Musikklærer – medisiner og kjøring

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei, spørsmål:
A) finner ikke ut av dette, ikke her heller? Men hvor lenge vises tramadol på spyttest (Dråger)? OG i blod? De aller fleste andre legemidler i inntil ca 24 t, tror jeg. (?)
B) er noe som heter tramagetic som jeg så nå har 12-16 t halveringstid, men på apotek sa de at tramadol vs tramagetic var likt for depotvariant. ! Ei heller lege sa noe, foruten at det er likt som tramadol. Og dersom blodprøve er et «uheldig bevis» i trafikksammenhdng, er dette ikke noe man (i praksis ikke kan!!!) – ikke faktisk kan forvente av pas… 2 like stoff, upresise svar av eksperten osv. Skal man lese Felleskatslogen om halveringstider mm, og hva ned alle som ikke vet noe, hører på f. eks apotek. ((De har tatt FEIL før også)! For jeg leser det iallfall delvis som at påvisning i blod=påvirkning ift bil…..Altså teoretisk påvirket sv tramagetic ikke nobligan retard.

Når ikke lege sier noe, man føler seg skikket til å kjøre etter f eks 10, og det blir sagt at tramadol og tramagetic er likt!

Jeg synes ikke dette er riktig, FOR strengt. Er enig i intensjonen bak dette, men utydelighet og mangel på info fra lege er potensielt skummelt, naturlig nok. Har lest reglene til førerkort og generelt kan man si de løser mow, men men…!

C) ift å være påvirket (!) ift at et stoff har lang halveringstid, mener jeg er noe merkelig jfr over. Ikke tale om at du er påvirket etter 14 dgr, selv om diazepam fremdeles er der!
Dessuten kan legemidler ha kort halveringstid, men lang virketid. …, mens vi ofte snakker om 2 ting; halveringstid og påvirkning. Dette burde vært redigert. Nbnb: ikke kritikk til dete selvsagt, bare drøfter litt.

D) kan lege skrive ut lorazepam eller f. eks flunisser dersom man avtaler (skriftlig) ingen kjøring i tiden under behandling og 1 dag eller 2 etter avsluttet behandling. Forstår det slik at om midlertidig helsesvekkelse mindre enn 6 mnd er dette ok før melding til FM/FL.

E) hvis legen gir for mye medisiner utover fastsatte rigide helsekrav, ikke informerer pas, eller kutter ned mm, hvem har ansvaret da/for bilkjøring. Har hørt om en som nesten måtte levere inn sertifikatet pga tilsyn med legen. Da svikter på en måte systemet, men er isolert sett riktig ift reglene..,? Men fete skjønner hvor jeg vil.

Fint med en skikkelig tilbakemelding.

Takk, stå på på å hjelpe folk!

Kvinne, 38 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Vi kan gi generelle svar på noen av dine spørsmål. Detaljene i ting kan vi ikke gi like klare svar på, men vi kan gi deg noen pekepinner og tips om hvem du skal snakke med (hvem som er ansvarlig for å informere deg).

A. Tramadol påvise i noen timer-et døgn. Påvisningstid i blod er omtrent som i spytt.

B. Det kommer an på hvilken variant av Tramagetic du bruker. Det er forskjell på langtidsvirkende og korttidsvirkende opioider når det gjelder bilkjøring.

Generelle regler for langvarig (over 7 dager sammenhengende) behandling med opioider:

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt dersom

  • det er klar medisinsk indikasjon
  • det er minst en uke etter siste doseøkning
  • det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter
  • legemidlene er langtidsvirkende, og
  • det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid

Generelle regler for kortvarig behandling med opioider:

Alle førerkortgrupper

Helsekravene ikke oppfylt ved kontinuerlig legemiddelbehandling gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser.

Ved inntak av enkeltdose er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring.

C. Helsekravene skiller mellom langvarig bruk og kortvarig bruk. Når du bruker et medikament over tid, blir du «stabil» på dette medikamentet. Det betyr at du kan kjøre bil selv om du har det i blodet. Det er fortsatt slik at du som kjører selv er ansvarlig for å være skikket når du setter deg i bilen. Den som skriver ut medisiner er ansvarlig for å informere deg om reglene og mengdene du kan bruke.

D. Dette må du nesten spørre legen om. I utgangspunktet er kjøring kun forenlig med bruk av diazepam og oxazepam. Hvilke unntak en lege kan gjøre ved (f.eks.) muntlig kjøreforbud kan vi ikke gjøre rede for. Du kan ev. snakke med Fylkeslegen om dette.

E. Legen er ansvarlig for å informere om at eventuelle medisiner og/eller doser er uforenlige med kjøring. Men selv om legen har informert feil eller dårlig er det alltid sjåførens eget ansvar å sørge for å være skikket til å kjøre når hun setter seg i bilen.

Er det ting du er i tvil om, kan du enten snakke med legen eller Fylkeslegen.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.