Hei!
Kort oppsummert: ruspåvirket kjøring. Fikk brev om at jeg hadde 0,0197 mikromol med Alprazolam i blodet, og 407 mikromol med gammahydroksyburat (GHB). Hvor mye tilsvarer disse tallene i promille, både individuelt og til sammen? Og hvordan omregnes slikt til promille, og finnes det noe kalkulator jeg kan gå og se selv?

Kvinne, 21 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Alprazolam:

Straffbarhetsgrense (µM fullblod) = 0,010 

Straffeutmålingsgrense svarende til 0,5 promille (µM fullblod) = 0,020 

Straffeutmålingsgrense svarende til 1,2 promille (µM fullblod) = 0,050 

Ut fra dette ligger du rett under tilsvarende 0,5 promille.

GHB:

Straffbarhetsgrense (µM fullblod) = 100 

Straffeutmålingsgrense svarende til 0,5 promille (µM fullblod) = 300 

Straffeutmålingsgrense svarende til 1,2 promille (µM fullblod) = 1200

Ut fra dette ligger du over tilsvarende 0,5 promille.

Du kan jo regne ut selv hva dette blir tilsammen. Såvidt vi kan forstå vil det tilsvare omtrent 1,0 i promille.

Du kan lese mer om omregning og se tabeller på Lovdata.