Hei,

Jeg har nylig startet på ADHD medisiner etter en lang prosess med en rekke spørsmål samt. en urinprøve for narkotika som var negativ.

Det hender jeg røyker cannabis i sosial sammenheng noen få ganger, og jeg er livredd for å bli tatt ut til en tilfeldig prøve.

Mitt spørsmål er:

Har psykologen/sykehuset rett til å ta en sporadisk urinprøve juridisk messig?
Føler at dette ville vært noe krenkende mot privatlivet.

Håper på positiv tilbakemelding.
På forhånd, takk!

Mann, 30 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

På generelt grunnlag er det retningslinjer for når tester skal brukes. Det skal være etter samtykke fra deg som pasient, eller det skal inngå i en individuell plan for oppfølging av din ADHD-behandling. Du skal ha beskjed om det dersom det er bestemt at du skal levere prøver regelmessig eller sporadisk. Retningslinjene for ADHD-behandling/oppfølging finner du her. Se også avsnittet om  Rusmiddelmisbruk og ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse.

Slik vi har forstått det, blir du testet i en utredningsfase for å å unngå at ev. bruk av andre lege- eller rusmidler skal gi et feilaktig bilde av din tilstand.

Vi vil anbefale deg å snakke med enten ADHD Norge eller Helsedirektoratet. Etter det vi erfarer (fra andre brukere) vil du bli bedt om å levere urinprøver (screening) dersom det er mistanke om rus(mis)bruk.