Jeg fikk målt Peth for første gang i begynnelsen av mai. Jeg har skjønt at Peth er en meget følsom metode som kan måle en alkohol-metabolitt i blodet inntil 4 uker etter siste alkholinntak og beregner en slags gjennomsnittlig alkoholkonsum av hele den siste 4 ukers perioden. Forut for blodprøvetaking hadde jeg drukket daglig store mengder alkohol i 3 uker, men hadde vært totalt avholdende de siste 8 dagene. Peth viste en svært høy verdi, i tråd med hva man kunne forvente. Jeg har avtalt med min fastlege at jeg nå skal fortsette med å være avholdende og ta ny blodprøve vel 4 uker etter siste alkoholinntak for å se om Peth-verdien normaliseres. Mitt spørsmål er hva Peth egentlig viser? Skjønner det er en indikasjon på at mitt alkoholinntak har vært svært høyt og potensielt helseskadelig, men kan prøven si noe mer spesifikt om funksjonelle skader på organer (lever, ,nyrer, pankreas,galle osv.) eller sentralnervesystemet?

Mann, 65 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Avdeling for klinisk farmakoligi ved St. Olavs hospital skriver følgende om PEth: «Fosfatidyletanol (PEth) dannes kun ved inntak av etanol, og er derfor en svært spesifikk markør for alkoholinntak. PEth har et langt påvisningsvindu og kan si noe om størrelsen på inntaket de siste ukene før prøvetaking. Prøven brukes som en del av utredningen av mulig overforbruk av alkohol, eller som ledd i utredning av sykdommer og tilstander som kan være sekundære til overforbruk av alkohol (f.eks. leversykdom, gastritt, pankreatitt, perifer nevropati, psykiske lidelser, krampeanfall, terapiresistent hypertensjon)».

Prøven sier altså ikke noe spesifikt om funksjonelle skader på organer, men kan ved å avdekke omfanget alkoholbruk være et ledd i utredningen av eventuelle alkoholrelaterte organskader.