Har opplevd flere ganger, og lest flere steder at når man tar store mengde MDMA, forekommer et fenomen; det fenomenet innebærer at den som har tatt stoffet og når rusen er på vei ned, ser på en person så ser man briller på vedkommende. Brillene ser helt ekte ut frem til man kikker bort og igjen ser på personen så er de borte. Hva kommer dette av?

Mann, 22 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Nei det er ikke godt å gi noe sikkert svar på hvorfor du og andre ser briller på andre under nedturen. MDMA gir i liten grad synshallusinasjoner( selv om det kan forsterke sanseinntrykk og gi vrangforestillinger), så hva det kan skyldes  har vi ingen forklaring på.