Kva skadeverknader har heroin på kroppen og samfunnet

Mann, 16 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Heroin kan skade kroppen på ulike måter. På én side er det en risiko for akutt overdose, som noen ganger kan ha dødelig utfall. I tillegg er det risiko for infeksjoner (ved sprøytebruk), og mange som blir avhengige av heroin, utvikler i tillegg en rekke sykdommer og skader som et følge av livsstilen de har. Du kan lese mer om virkninger og bivirkninger på våre faktasider.

Når det gjelder hvilke skader det kan ha på samfunnet, er det et veldig omfattende spørsmål. Dette kunne man potensielt ha skrevet mange, lange bøker om. F.eks. er det mange pårørende som blir preget, helsevesenet bruker store krefter på heroinavhengighet, politiet bruker mange ressurser på dette, for å nevne noe. Du kan også lese om «Skader og problemer knyttet til narkotikabruk» på FHI sin hjemmeside.  Vi anbefaler også at du snakker om dette med en lærer, f.eks. i samfunnsfag.