Konsulent – Spørsmål ift. medisiner og førerkort kl. 1

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei!

Spørsmål ift. medisiner og førerkort kl. 1.

Generelt: forutsetning at medisiner er på resept fra lege.

1) Hva er fast bruk versus sporadisk/bruk ved behov?
2) Hvor ofte kan «ved behov» være?
En gang pr. døgn?
Eller er det uten fasit? (Medisiner har jo ulik virketid og halveringstid. Men de fleste har en aktiv virkning i 4-12 t. Og det er forskjell på f. eks. opioder som man blir tolerant til og mindre tolerant ift benzodiasepiner – ift. sikkerhet ved bilkjøring)

Til drøfting…:) Etter felleskatalogen skal Max. behandling med hypnotika være inntil 4 uker. Men det er (sannsynligvis) mange som får lenger behandling enn dette. Er det lov da? Mange går f. eks på Max. dose imovane 7,5 mg/døgn i uker, måneder og noen i flere år.
Hvorfor har man pakker på #100 når det er 70 tab. mer enn Max. forbruk?

3.) Konkret: dersom man bruker over tid (fast?/over 1 uke) tramadol 50 mg kapsel x 3 dgl, skal det være lov å kjøre bil.

Men er det også lov om legen er enig, og da ved behov, ELLER hver dag, også å bruke inntil 5 mg. stilnoct om kvelden min. 8 t før kjøring og man ellers føler seg skikket til bilkjøring?
Er det lovlig med både sporadisk og fast bruk med stilnoct 5 mg – med samtidig bruk av tramadol der grensen bestemmes av legen?

4) Bør legen være (mer) spesifikk på resepten om dette?
Særlig ved bruk av 2 trafikkfarlige legemidler.

Til drøfting…:) —>>
Ellers vil jeg si at jeg tror det er mye uvitenhet rundt kjøring og bruk av medisiner. Også blant leger. Har selv fått litt uklare svar som kronisk smertepasient med periodevise lengre behandlinger. Normalt er svaret ok ved kun smertestillende, men med stilnoct i tillegg blir det noe mer komplisert. Men skulle tro det er bedre enn vival som akkumuleres…(?) Et raskt søk på deres side her, synes jeg er med på å bekrefte dette. Politiet gjør sin jobb, men leger er ikke alltid tydelige nok, og/eller vet selv for lite. Regelverket er ikke alltid helt enkelt å skjønne, da det mer grenser mot forvaltning enn medisinske vurderinger, synes jeg.

Mvh
XX

Takk for hjelp!

Mann, 49 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Når vi svarer på spørsmål om bruk av medisiner og førerkort henter vi informasjon fra Førerkort – Veileder til førerkort fra Helsedirektoratet. Du har gode og relevante spørsmål til hvordan retningslinjene skal forstås.

Vi har laget en egen side hvor vi oppsummerer dette regelverket. På siden vår bruk av reseptpliktige legemidler med resept finner du en oversikt over reglene for de ulike legemiddelgruppene, i tillegg til regler for kombinasjon av legemidler. For noen legemidler finnes det ikke fastsatte grenser for hvor mye eller ofte du kan bruke dem, og samtidig oppfylle helsekravet til førerkort. Ved bruk av slike legemidler må det vurderes i hvert enkelt tilfelle om du oppfyller helsekravet eller ikke.

Her er svar på dine spørsmål ut fra hvordan vi oppfatter at regelverket skal tolkes. Her er det ingen fasit.

1) Hva er fast bruk versus sporadisk/bruk ved behov?

Fast bruk er stort sett regnet som daglig eller nesten daglig. Fast bruk betyr i hvert fall at en bruker et legemiddel fordi en er avhengig av det i hverdagen. «Ved behov» vil f.eks. være folk som trenger noe beroligende i forbindelse med tannlegebesøk, sosiale settinger, flyreise osv.

2) Hvor ofte kan «ved behov» være?

«Ved behov» er neppe hver dag/en gang i døgnet. Det er neppe noen fasit på hvor ofte det kan være, men daglig bruk regnes nok oftest som fast bruk. Du skriver at det er forskjell på f. eks. opioder og benzodiasepiner, Og ja det er det. Derfor er også grensene satt slik de er.

Til drøfting…:) Etter felleskatalogen skal Max. behandling med hypnotika være inntil 4 uker. Men det er (sannsynligvis) mange som får lenger behandling enn dette. Er det lov da? Mange går f. eks på Max. dose imovane 7,5 mg/døgn i uker, måneder og noen i flere år.
Hvorfor har man pakker på #100 når det er 70 tab. mer enn Max. forbruk?

Ett spørsmål er hvor lenge det er anbefalt å bruke hypnotika før en risikerer avhengighet (ofte inntil 4 uker). Et annet spørsmål er hvor mye en kan bruke og samtidig fylle helsekravene. En del mennesker bruker hypnotika daglig over år, disse fyller helsekravene om de holder seg inne de gitte rammene. Når det står «Max. behandling med hypnotika være inntil 4 uker» betyr det trolig «bruker du mer enn i fire uker, risikerer du avhengighet.»

3.) Konkret: dersom man bruker over tid (fast?/over 1 uke) tramadol 50 mg kapsel x 3 dgl, skal det være lov å kjøre bil.

I utgangspunktet, ja.

Men er det også lov om legen er enig, og da ved behov, ELLER hver dag, også å bruke inntil 5 mg. stilnoct om kvelden min. 8 t før kjøring og man ellers føler seg skikket til bilkjøring? Er det lovlig med både sporadisk og fast bruk med stilnoct 5 mg – med samtidig bruk av tramadol der grensen bestemmes av legen?

Ved samtidig bruk av to legemidler skal dosene av hvert halveres. Her er det nok litt opp til den enkelte lege å sette grensen for hva som er sporadisk og ikke og, særlig hva gjelder opioider/tramdol, hva som er godkjent mengde.

4) Bør legen være (mer) spesifikk på resepten om dette? Særlig ved bruk av 2 trafikkfarlige legemidler.

Legen skriver neppe om dette på resepten. Legen skal sette seg inn i og informere om hvor grensene for helsekrav går.

Ellers vil jeg si at jeg tror det er mye uvitenhet rundt kjøring og bruk av medisiner. Også blant leger. Har selv fått litt uklare svar som kronisk smertepasient med periodevise lengre behandlinger. Normalt er svaret ok ved kun smertestillende, men med stilnoct i tillegg blir det noe mer komplisert. Men skulle tro det er bedre enn vival som akkumuleres…(?) Et raskt søk på deres side her, synes jeg er med på å bekrefte dette. Politiet gjør sin jobb, men leger er ikke alltid tydelige nok, og/eller vet selv for lite. Regelverket er ikke alltid helt enkelt å skjønne, da det mer grenser mot forvaltning enn medisinske vurderinger, synes jeg.

Her er det nok en del forskjeller – noen leger har satt seg veldig godt inn i regelverket og kan i noen tilfeller tolke det mer pragmatisk. Men en del leger og andre som er satt til å forvalte regelverket, vil for pasienten oppleves temmelig firkantede. Dette er et rimelig nytt regelverk som mange leger (og pasienter!) føler de har fått tredd ned over hodet. I en del tilfeller kan nok de rent medisinske vurderingene komme i bakgrunnen. I tvils- og klagetilfeller er det Fylkeslegen som har det siste ordet.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.