Kan jeg ta en nobligan mot ryggsmerte selvom jeg tok en Imovane for ca 1 time siden?

Kvinne, 62 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Nobligan og Imovane kan forsterke hverandres virkning. Det er derfor noe du må være forsiktig med å bruke sammen. Normalt vil det ikke være noe problem å kombinere så lave doser, men dersom denne kombinasjonen er noe du har behov for å bruke ofte/fast bør du snakke med legen din om det først.