Jeg har brukt Tramadol i 2-3 mnd.mot smerter, 50 mg 3 ganger i døgnet. Jeg vil slutte og heller bruke Vimovo 500 mg.
Kan jeg ta en tablett Tramadol i døgnet som nedtrapping, samtidig som jeg tar to Vimovo i døgnet?

Kvinne, 68 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Vi som jobber i RUStelefonen er ikke helsepersonell. Vi kan derfor ikke gi deg råd om hvordan du skal bruke dine medisiner. Du kan ta kontakt med legen din for spørsmål om medisinbytte og eventuell nedtrapping.