Hei,

Lurer på om det å lovn å bruke på resept rivotril, Xanax ovh og flunisser, dersom man gjør avt med legen ikke aller medisiner samtidig, men gjør avtale med lege om f eks bruke (kun) 1 type 1 uke, og en annen i 3 uker , om det var forståelig og må førerkort levetid inn, forfi helsekrav ikke er oppfylt ???

Og i forlengelse av dette: er det lov å få f eks 3 forskjellige medisiner b – prep Samtidig, og altså hente de ut på apotek, men avtale bruken, oppstart osv i journal slik og slik/ deravtale avvi journal? Helsekrav er IJobkke oppfylt der og da, men dersom kortere varighet enn 6 mnd, bør være ok..,!??

P

Kvinne, 32 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

De eneste benzodiazepinene/z-hypnotika du kan bruke og samtidig oppfylle helsekrav til førerkort, er diazepam (Valium, Vival, Stesolid), oksazepam (Sobril), nitrazepam (Apodorm, Mogadon), zopiklon (Imovane) og zolpidem (Stilnoct). Du kan bruke én av disse og kjøre bil sett at du oppfyller de øvrige helsekravene, er tilvendt dosen du står på, og du ikke overstiger en maks fastsatt døgndose. Bruker du to av disse (eller andre legemidler som kan påvirke kjøreevnen), reduseres maks tillatte døgndose med 50 % for begge. Dersom du bruker tre av disse (eller andre legemidler som kan påvirke kjøreevnen), fyller du ikke helsekravene.

Du har fullt lov til å få Rivotril, Xanax/Xanor og i prinsippet Flunitrazepam på resept, men du må i så fall levere inn førerkortet da du ikke lenger vil oppfylle helsekravene.

Se Førerkortveilederen, avsnitt om legemidler. Du kan også snakke med legen din om medisinbruk og helsekrav til førerkort.