Kan man dampe med nikotin i norge og hva skal man gjøre får at mamma skal gi mæ lov til det

Mann, 15 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

RUStelefonen svarer primært på spørsmål om rus og bruk av rusmidler, men ikke røyk og andre nikotinprodukter. Slutta.no er et tilbud til de som har slike spørsmål og/eller trenger hjelp til røykeslutt. På generelt grunnlag vil vi allikevel svare deg. Foreløpig er det ikke lov selge e-sigaretter med nikotin i Norge. Men, stortinget vedtok i desember 2016 å oppheve forbudet mot salg av e‑sigaretter med nikotin (stortinget.no). Endringene vil trolig tre i kraft i 2019/20. Du kan lese mer om det på nikotin, helseskader ved røyking, snus etc. og e-sigaretter på Helsedirektoratet.no.

Det er vel bare moren din som kan svare på hva som skal til for at hun gir deg lov til å bruke nikotinprodukter. I større og mindre grad er alle nikotinprodukter skadelig for helsen. Du er 15 år, og foreldrene dine har fortsatt ansvar for deg. Tillater moren din at du røyker/vaper er hun på et vis uansvarlig. Derfor kan vi også forstå at hun motsetter seg at du bruker det.