Kan det bli politisak viss skolen ser deg med snus?

Kvinne, 13 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Du er for ung til at det kan bli politisak mot deg. Du må være over den kriminelle lavalder (15 år for at det skal bli politisak). Kriminell lavalder er den minste alder en person må være for å kunne bli strafferettslig ansvarlig for en kriminell handling.

Det er mest sannsynlig at skolen vil snakke med dine foresatte/foreldre dersom de oppdager deg med snus.