Hvordan blir familien påvirket av kokain?

Kvinne, 14 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi kjenner ikke til at det finnes studier som viser hvordan familier kan bli påvirket hvis et familiemedlem bruker kokain. Kokain er et stimulerende rusmidde, og den som bruker det får god selvtillit og mye energi. De som er sammen med en kokainbruker vil nok oppleve vedkommende som ganske slitsom. De som bruker mye kokain kan også bli paranoide, få angst, bli irritable, få hallusinasjoner etc. Så hvordan familien blir påvirket vil nok avhenge av hvor ofte og hvor mye kokain som blir brukt, og hvordan personen reagerer på det. Uansett rusmiddel påvirker det personens måte å være på. Familien vil nok oppleve mye stress med å leve med dn som ruser seg, og at han/ hun blir uforutsigbare i både det han/ hun sier og gjør. I tillegg er det dyrt å bruke kokain, noe som spesielt merkes hvis den som bruker stoffet tar det ofte. Det kan bli en stor økonomisk belastning i familien hvis et familiemedlem bruker mye kokain.

Du kan lese mer om kokain på vår hjemmeside her.

Det er forsket en del på barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer og du kan lese mer om det her på Forskning.no