Hvor er det behandligsennter

Kvinne, 45 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Hvis du snakker om rusbehandling, her er en oversikt over disse på sidene til Helse Norge.

Her er oversikt over behandlingssteder for illegale rusmidler (Oslo). 

Her er oversikt over behandlingssteder for alkohol (Oslo).