God kveld 🙂

Lurer på:
1. Hvilke stoffer sjekker politiet med sin Dråger 5000?
2. Og hvor lenge kan de enkelte stoffer påvises med denne maskinen?

Regner også med at det uansett må tas blodprøve som gyldig dokumentasjon…..?

anonymisert.

Kvinne, 21 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

1. I følge produktisden til Dräger Drugtest 5000 kan den påvise følgende stoffer:

  1. Amfetamin
  2. Benzodiazepiner
  3. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC (cannabis))
  4. Kokain
  5. Metamfetamin
  6. Opiater
  7. Ketamin

For at prøven skal kunne gi grunnlag for sanksjoner må det tas blod- eller urinprøver i tillegg, og prøven må analyseres av et laboratorium.

2. Påvisningstider er ikke absolutte og like for alle. Det er individuelle forskjeller, og det kommer an på hvor stor dose av et stoff som har vært inntatt. De fleste stoffer kan påvises i maks et døgn i spytt. Unntak er amfetamin og cannabis ved omfattende bruk, som kan påvises noe lengre.