hvilke helseskader kan kokain gi

Kvinne, 11 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Store doser kokain over noen timer kan føre til angst, paranoia og hallusinasjoner. Disse effektene forsvinner vanligvis når stoffet går ut av kroppen, men for mange varer plagene i lang tid.

Den psykiske langtidseffekten av kokain er på flere vis den motsatte av kokainrusen – mange får varige depresjoner og en negativ endring i sinnstilstanden når man ikke ruser seg.

Mistenksomhet, angst, søvnløshet og kroppslig ubehag er andre vanlige abstinenssymptomer som kommer om man ikke tar nye doser. Mange demper denne formen for abstinenser med alkoholhasj eller beroligende medikamenter, og kan derfor utvikle et blandingsmisbruk.

Etter hvert vil også kokainrusen i seg selv miste sine positive sider, og brukeren kan bli preget av kronisk nedstemthet. Noen utvikler voldelig atferd.

Kokain har også fysiske langtidseffekter: Seksualdriften svekkes både hos kvinner og menn. Menn kan utvikle impotens etter forholdsvis kort tid.

Ved sniffing av kokain kan stoffet etse vekk deler av, eller hele neseveggen. Skjelving, «tjukk hals», rennende nese og eksem rundt neseborene er andre kjente bivirkninger.

Du  kan lese mer om kokain på våre faktasider.