Hva skjer med kroppen når man får i seg rus eller narkotiske stoffer

Kvinne, 13 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det finnes veldig mange rusmidler. De har ulike virkninger og påvirker kroppen på veldig forskjellige måter. De har allikevel noen ting til felles, nemlig følgene: