Hva er farlig med kokain?

Mann, 18 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Kokain blant de mest avhengighetsskapende rusmidlene du kan ta. Avhengigheten oppleves som et sterkt sug etter stoffet, og det kan være vanskelig å slutte. Bruker du kokain over tid kan du også få mange bivirkninger av det.

Den psykiske langtidseffekten av kokain er på en måte den motsatte av kokainrusen – mange får varige depresjoner og føler seg dårlig når de ikke ruser seg.

Mistenksomhet, angst, søvnløshet og kroppslig ubehag er andre vanlige abstinenssymptomer som kommer om man ikke tar nye doser. Mange demper denne formen for abstinenser med alkohol, hasj eller beroligende medikamenter, og kan derfor utvikle et blandingsmisbruk. Etter hvert vil også kokainrusen i seg selv miste sine positive sider, og den som bruker det kan bli veldig nedfor.

Kokain har også fysiske langtidseffekter: Både menn og kvinner kan få mindre lyst på sex. Menn kan også utvikle impotens etter ganske kort tid. Sniffer du kokain kan stoffet etse vekk deler av, eller hele neseveggen. Skjelving, «tjukk hals», rennende nese og eksem rundt neseborene er andre kjente bivirkninger.

Tar du for mye kan du få kramper i blodkarene, kraftig blodtykkstigning og forstyrrelse i hjerterytmen. Overdosering kan gi sterk rastløshet, feber, og hurtig åndedrett. Kramper og bevisstløshet kan forekomme. Det er også fare for hjerneblødning og hjerteinfarkt, i verste fall med dødelig utfall. Du kan lese mer om kokain og andre rusmidler på vår hjemmeside