hva er det farligste rusmiddelet vi har en skoleoppgave

Mann, 12 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dette spørsmålet kan tolkes på flere måter. Her er to måter å tolke det på:

  1. Hvilket rusmiddel er farligst for den som bruker det? Svaret her er nok heroin og crack.
  2. Hvilket rusmiddel har størst omkostninger (ulykker, helseproblemer osv) for samfunnet generelt? Svaret her er nok alkohol.