Hvor kan jeg ta rusprøve av hår, enten utvidet eller av hår?

Kvinne, 38 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi vet at blant annet Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital kan utføre håranalyse. Om du som privatperson ønsker å ta hårprøve, må du henvende deg til din fastlege. Hen kan henvise deg til hårpøver ved behov.