Hva er gruppepress ved rus?

(Det er til en skole oppgave)

Kvinne, 13 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Gruppepress er når en en god del folk er samlet og de fleste drikker (eller ruser seg på annet). Så er det noen i gruppen som ikke vil drikke (eller ruser seg på noe annet). De som drikker eller ruser seg på noe annet prøver å presse de som ikke vil til å ruse seg. De sier feks. «kom igjen, da! Er du feig eller? Du kan jo ta ett glass? Du kan vel ta et trekk med hasj? Ikke vær så kjedelig, da, det er jo party!»

Her er mer du kan lese

https://www.ungrus.no/sporsmal/aw-gruppepress 

https://rusinfo.no/drikkepress/