God kveld

Bilkjøring med personbil og medisiner:

Er det lov med sporadisk bruk av samtidig sobril 15 mg og tramadol 1-2 stk 50 mg kapsler ELLER 1-2 stk paralgin forte? Det forutsettes min. 8 t karantene ift tramadol eller pf. For Sobril er jeg usikker ift karantene , men gjerne lurt siden sporadisk? (Står ikke i reglene for sobril, tror jeg)

Lovlig resept osv.

Noe vanskelig å skjønne…

Mann, 26 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Bruker du Sobril sporadisk, skal du ikke kjøre bil så lenge virketiden av legemiddelet varer. Hvilken virketid som gjelder, er noe legen din skal informere deg om. I prinsippet kan 15 mg påvises i blod- og spyttprøver inntil 40 timer etter inntak.

Når det gjelder opioider ( Tramadol og Paralgin Forte)  er det ulike regler for korttidsvirkende og langtidsvirkende(depot) medikamenter. Det kommer altså også an på hva slags type tablett/kapsel du har. Dette kan du sjekke i pakningsvedlegget eller spørre legen din om.

Dersom du ikke har kontinuerlig behandling gjennom døgnet, men kun sporadiske inntak av en enkeltdose opioid (kun ett inntak per døgn), er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1, 2 og 3 under følgende forutsetninger:

Ved samtidig bruk av to legemidler som kan påvirke kjøreevnen må helsekravet vurderes i henhold til § 35 og § 37.

Er du usikker på hva som gjelder for deg vil vi anbefale deg å ta kontakt med legen som skriver ut medisinen til deg.

Her er veileder for helsekrav til førerkort – §§ 35- 37 om legemidler (det er denne legen din bruker).