Hva er max dose på dolcontin som fyller krav for førekort?

Mann, 51 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Helsekrav oppfylt dersom:

Merk at maksdose endrer seg om du bruker andre medisiner i tillegg. Er du usikker på hva som gjelder for deg vil vi anbefale deg å ta kontakt med legen din eller fylkeslegen i ditt fylke.