Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

FEILTAKELSE – beslag av telefon

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Ble stoppa av politiet og de fant hasj i 2 snusbokser som lå rett ved der jeg satt. De satte håndjern på meg med engang og sjekket meg, tok razzia hjemme hos meg 20 minutter etter og beslagla også telefonen min for å se salgsmeldinger. Har de lov til å ha teleofen min lenge? Og hva skjer next?

Kvinne, 19 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Så lenge politiet har såkalt skjellig grunn til mistanke, har de lov til å beslaglegge telefonen din, ja. Vi kjenner ikke til noen konkrete tall for hvor lenge politiet har lov til å beholde den, annet enn at de har lov til å ha den så lenge som nødvendig, og senest inntil saken er endelig avgjort. I Store Norske Leksikons artikkel om beslaglegging fremgår bl.a. dette:

Beslaget faller bort senest når saken er endelig avgjort. Gjelder beslaget ting som er tatt fra noen ved en straffbar handling, utleveres tingen til fornærmede. Eventuell tvist om hvem som har rett til å få tingen utlevert, avgjøres av tingretten. Andre ting som er beslaglagt for å sikre bevis, vil normalt bli levert tilbake til den som de er beslaglagt hos. Er det reist krav om inndragning og kravet tas til følge, blir tingen uten videre statens eiendom, eller den hvis inndragning er foretatt til fordel for, når dommen er endelig. Blir inndragningskravet ikke tatt til følge, skal tingen tilbakeleveres til den som den er beslaglagt hos.

Regelverket er beskrevet i større detalj i Straffeprosessloven, fjerde del.

Når det gjelder hva som skjer videre, kommer det litt an på hva politiet faktisk finner av eventuelle bevis. Det er sannsynlig at de straffer deg for bruk og besittelse, noe som vanligvis straffes med et forelegg (bot + anmerkning på rullebladet). Dersom de skulle finne bevis for at du i tillegg har solgt hasj, er også dette noe som straffes med forelegg, men i så fall med høyere bøter. I enkelte tilfeller er også fengselsstraff et mulig alternativ – både hva gjelder bruk/besittelse og salg – men dette er hovedsakelig aktuelt i de mer alvorlige sakene. Bruk/besittelse straffes med hjemmel i Legemiddelloven § 31, og salg straffes med hjemmel i Straffeloven § 231 eller 232.

Du kan prøve å kontakte det aktuelle politikontoret, og høre om hva som er status i din sak.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.