Døgndose vival

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Lege har skrevet på resept ift vival «2 tab. dgl», uten mer info til meg. Er det lovlig å kjøre bil med? Står 10 mg i døgnet, ser jeg, men ikke definert utover det. Altså, kan man ta 10 mg i en dose og kjøre lovlig? Evt om man for sikkerhets skyld venter 8 t. På apoteket sa de: «vent 8 t»….(?)(!)

Kvinne, 36 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

I Helsekrav til førerkort førekortgruppe 1 står det som følger : helsekrav oppfylt ved bruk av: diazepam (virkestoffet i Vival) inntil 10 mg/døgn.
Så du kan i prinsippet kjøre bil like etter at du har inntatt Vival og inntil 10 mg i døgnet. Men bare dersom du er «stabil» på medikamentet. Dvs. dersom du bruker det minst 7 dager sammenhengende.
Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler «er forenlig med føring av motorvogn i førerkortgruppe 1 under følgende forutsetninger»:
  • Legemiddelbehandlingen må ikke utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved langvarig behandling anbefales det at dette vurderes regelmessig og minst hvert halvår.
  • Stabil legemiddelbehandling bør være oppnådd. Med «stabil legemiddelbehandling» menes at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at søker følger legens anbefaling om legemiddelbehandlingen.
  • Forskriften har ikke krav om et minimum tidsintervall fra inntak av diazepam til kjøring kan skje. Spesielt diazepam har en betydelig sederende effekt. Legen må informere pasienten om hvordan legemiddelet skal brukes for ikke å være i strid med kravene til trafikksikker kjøring i § 35.

Dette er noen av de forholdene som er nevnt i veiledningen og du kan lese mer hvis du går inn på helsekrav til førerkort/legemidler her. I kappitel 2 i samme forskrift står det om førers ansvar » Førers ansvar. Dersom en fører av motorvogn er i tvil om kjøring kan skje på trafikksikker måte, plikter føreren å avstå fra videre kjøring og kontakte lege for legeundersøkelse før videre kjøring finner sted». Så hvis du er usikker på om du kan kjøre etter at du har tatt Vival bør du nok for sikkerhets skyld kontakte legen for å avklare det.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.