Lege har skrevet på resept ift vival «2 tab. dgl», uten mer info til meg. Er det lovlig å kjøre bil med? Står 10 mg i døgnet, ser jeg, men ikke definert utover det. Altså, kan man ta 10 mg i en dose og kjøre lovlig? Evt om man for sikkerhets skyld venter 8 t. På apoteket sa de: «vent 8 t»….(?)(!)

Kvinne, 36 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

I Helsekrav til førerkort førekortgruppe 1 står det som følger : helsekrav oppfylt ved bruk av: diazepam (virkestoffet i Vival) inntil 10 mg/døgn.
Så du kan i prinsippet kjøre bil like etter at du har inntatt Vival og inntil 10 mg i døgnet. Men bare dersom du er «stabil» på medikamentet. Dvs. dersom du bruker det minst 7 dager sammenhengende.
Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler «er forenlig med føring av motorvogn i førerkortgruppe 1 under følgende forutsetninger»:

Dette er noen av de forholdene som er nevnt i veiledningen og du kan lese mer hvis du går inn på helsekrav til førerkort/legemidler her. I kappitel 2 i samme forskrift står det om førers ansvar » Førers ansvar. Dersom en fører av motorvogn er i tvil om kjøring kan skje på trafikksikker måte, plikter føreren å avstå fra videre kjøring og kontakte lege for legeundersøkelse før videre kjøring finner sted». Så hvis du er usikker på om du kan kjøre etter at du har tatt Vival bør du nok for sikkerhets skyld kontakte legen for å avklare det.