Hva er grensen for ta inn alkohol. Jeg har at hørt under 2,2 % ikke er kvote pliktig.

Mann, 30 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Drikkevarer med mindre enn 2,5 % alkohol er ikke kvotepliktig i Norge. Du finner regelverket beskrevet i større detalj på Tolletatens hjemmesider.