Hva er konesekvensene for og røyke cannabis?

Kvinne, 13 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Ja det er ett ganske stort spørsmål du spør der, og som det ikke er så lett å svare enkelt på. Det er kanskje to konsekvenser som peker seg ut som de viktigste. Det ene er bivirkninger og skader som cannabisrøyking kan medføre. De vanligste bivirkningene og skadene cannabis røyking kan medføre på kort og lang sikt kan du lese mer om på vår hjemmeside – Fakta om cannabis. Den andre viktige konsekvensen er det legale aspektet ved bruk av Cannabis. Hva loven sier om Cannabis, mulig straffereaksjoner ved bruk, besittelse og omsetning kan du også lese mer om på vår hjemmeside – Hva sier loven om cannabis.

Hvis spørsmålet du stiller er i forbindelse med en skoleoppgave kan kanskje veiledning til skoleoppgave på vår hjemmeside være til hjelp.