Ønsker og hvite hvilke mulig hetter det er

Kvinne, 45 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi vet ikke så mye om din situasjon og hva slags type rusbruk det gjelder, så vårt svar til deg blir veldig generelt. Du er velkommen til å skrive inn på nytt med litt mer informasjon, eller å kontakte oss på telefon eller chat, så kan vi kanskje svare mer konkret.

Når det gjelder rusbehandling, er det tre hovedtyper man vanligvis praktiserer: (1) poliklinisk utredning, dvs. regelmessige samtaler med en spesialist; (2) akutt avrusning, hvor man legges inn på en klinikk over kortere tid og får rusen ut av kroppen under oppsyn fra helsepersonell; og (3) innleggelse på klinikk over lengre tid. I mange tilfeller er man innom flere av disse i løpet av en behandlingsprosess. Ofte er det også sånn at man får oppfølging i ettertid i form av ettervern, som f.eks. kan være et opphold på en ettervernbolig, arbeidstrening, gruppemøter eller lignende.

Hjelpeapparatet i Norge er oppdelt i det offentlige og det private. For å få behandling i regi av det offentlige hjelpeapparatet, trenger man en henvisning. Dette kan man f.eks. få via legen eller NAV. Deretter mottar det aktuelle behandlingsstedet henvisningen, og vurderer om henvisingen blir innvilget eller ikke. Du finner en oversikt over mange slike tilbud samt veiledende ventetider på HelseNorge sine hjemmesider.

For å få innvilget privat behandling trenger man derimot ingen henvisning – man tar selv kontakt med en privat klinikk. Da betaler man også for behandlingen selv.

I tillegg til dette finnes det mange ulike selvhjelpstilbud – se hjemmesidene til Selvhjelp Norge for informasjon.