Jeg har en mistanke om at jeg er avhengig av Imovane. Tar 7,5mg x2, to ganger i løpet av kvelden/natten. Har ekstreme søvnproblemer.
Kjenner nå at jeg vil trappe ned, men vil ikke gjøre det i samråd med legen, da han er ubrukelig og jeg har spurt om hjelp før.
Kan man slutte på dagen? Vil det skape abstinenser og hvilke?
Anonym 41

Kvinne, 41 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og kan ikke gi medisinfaglige råd. Generelt er det viktig å trappe langsomt ned når du skal slutte med avhengighetsskapende legemidler. Jo lengre tid du bruker på å trappe ned, jo mindre ubehag vil du få. Du kan lese mer om seponeringssymptomer på Felleskatalogne.no. Men, opplever du ikke plager vil du på den annen side fortere bli ferdig med det, jo fortere du trapper ned. Her er det viktig å finne ut hva som passer deg best og hva du klarer. Vi vil anbefale deg å snakke med helsepersonell som har kompetanse på nedtrapping. Du kan også kontakte Retretten.no og snakke med dem, de har mye erfaring med både nedtrapping og (sen)abstinenser ved bruk av slike legemidler.