Hvorfor skal Attentin bare brukes for behandling av ADHD hos barn i aldrr 6-17 år? Og hvorfor vil en voksen person (35 år) få foreskrevet Attentin istedet for Ritalin hvis den bare skal brukes av barn? Er det farlig for voksne å bruke attentin?

Kvinne, 31 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og kan ikke gi en fullgod redegjørelse for hvorfor Attentin fortrinnsvis gis til barn.

Det har trolig sammenheng med at voksne i større grad har tilpasset seg sitt symptombilde og derfor i de fleste tilfeller klarer seg ved andre medisiner. Når det er sagt, vi kjenner til at det i noen tilfeller også gis Attentin (eller tilsvarende) til voksne ADHD-pasienter (se feks. denne artikkelen fra Relis om medikamentell behandling av ADHD hos voksne).

Grunnen til at voksne får Attentin eller tilsvarende er trolig at de ikke har hatt (god nok) respons på andre ADHD-medisiner. Det er ikke mer farlig for voksne, men Attentin har en del andre bivirkninger som kan oppleves slitsomt for brukeren (feks. søvnproblemer).

Vi tenker at de som er aller best til å svare på ditt spørsmål er ADHD Norge.