Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Å «være stabil» og helsekrav til førerkort

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei

Lurer på:
Ofte har man medisiner til overs fra en behandling. Jeg har fått mange resepter, men aldri info om at dette er forbudt å bruke f. eks 2 uker senere eller om ett år. Ift bilkjøring ser jeg at det muligens kan være problematisk ift kravet å evt. «være stabil», men man oppfyller gjerne andre helsekrav. Og når skal politiet sjekke dette? (Særlig det å være «stabil». Venter du lenge nok, er du da ikke PÅVIRKET, men heller ikke stabil, men kan likevel ha rester av medisin som har lang påvisnigstid (f. eks vival). Jeg har også forstått det slik at det er serumprøver fra blod – som kun er gyldig i en prosess videre…(?). Fint om dere kan si noe om dette. Vil anta at svært mange bruker (lovlig!) mulig rusgivende og sløvende medisin lenge etter man fikk resept – piller «til overs».

Mann, 38 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi synes kanskje ikke det er helt klart og tydelig hva slags problemstillinger du ønsker svar på. Vi får ta det del for del og gjøre vårt beste.

«Ofte har man medisiner til overs fra en behandling. Jeg har fått mange resepter, men aldri info om at dette er forbudt å bruke f. eks 2 uker senere eller om ett år.» / «Vil anta at svært mange bruker (lovlig!) mulig rusgivende og sløvende medisin lenge etter man fikk resept – piller «til overs».»

Medisiner du/folk har til overs etter behandling skal i prinsippet leveres inn på et apotek dersom/fordi du/de ikke lenger har bruk for dem. Det er ikke forbudt å bruke medisiner som er gått ut på dato men de skal brukes i samråd med legens anvisninger. Dette kan ha betydning ift. helsekrav. Dersom legen feks. gir deg medisiner og ber deg bruke dem så lenge du har behov, vil legen regne med at du ikke lenger bruker dem når behovet er borte. En må forutsette at det er en løpende dialog mellom lege og pasient når det gjelder helsekrav og bruk av rusgivende legemidler.

«Piller til overs» vil i de fleste tilfeller bety «piller pasienten ikke lenger har medisinsk behov for». I prinsippet skal dette være piller du/vedkommende ikke lenger bruker.

«Ift bilkjøring ser jeg at det muligens kan være problematisk ift kravet å evt. «være stabil»»

Legen forutsetter at du er stabil i den forstand at du 1) bruker de medisinene legen har skrevet ut på den måten (og så lenge) legen tilråder og 2) at du er stabil i betydningen tilvendt/ikke lenger har noen ruseffekt av dem. Se mer om dette nederst.

«… men man oppfyller gjerne andre helsekrav»

Her er det uklart hvilke helsekrav du refererer til. Det finnes et utall helsekrav, både for fysisk og psykisk helse, rus, legemidler osv.

«Når skal politiet sjekke dette?»

Dersom du blir stoppet i kontroll og det slår ut på et rusgivende legemiddel, feks. på spyttprøve. Politiet vil da som oftest ta (sjåføren med til) en blodprøve og be en sakkyndig vurdere verdiene er forenlige med det legen har foreskrevet. Når det gjelder «stabil» er dette noe sakkyndig (dvs. legen) avgjør om man er eller ikke er.

«Venter du lenge nok, er du da ikke PÅVIRKET, men heller ikke stabil, men kan likevel ha rester av medisin som har lang påvisnigstid (f. eks vival)»

Om du er stabil på et legemiddel, kan du oppfylle helsekravet (se betingelsene over). Om du er påvirket skal du uansett ikke kjøre. Dette er sjåførenes eget ansvar å påse. Selv om en har rester av – feks. – Vival i kroppen kan fortsatt helsekravene være oppfylt under forutsetning at du bruker det legen (forskriften) sier er greit og er stabil (dvs. ikke ruspåvirket av inntaket).

Er du derimot ikke stabil (avsluttet medisinering e.l.), men allikevel har tatt et medikament, kan du straffes for ruspåvirket kjøring dersom verdiene er for høye. Eksempel: Tar du 10 mg diazepam (Vival etc.) kan det ta inntil 160 timer før du er under straffbarhetsgrensen (tilsvarende 0,2 promille). Har du ventet lenge nok, er du ikke lenger påvirket.

«Jeg har også forstått det slik at det er serumprøver fra blod – som kun er gyldig i en prosess videre»

Dersom det er snakk om å dømme noen etter brudd på Vegtrafikkloven, ja, så er det serumprøver fra blod som gjelder. Når det gjelder om du fyller kravene eller ikke er det legens vurdering ut fra generelle betraktninger om din helsetilstand og bruken av medisiner.

Les mer

Helsekrav til førerkort ved bruk av rusgivende legemidler er forøvrig ganske tydelig beskrevet i Førerkortveilederen §§ 35-37. Om begrepet «stabil» sier den:

  • Med stabil legemiddelbehandling menes at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at pasienten følger legens anbefalinger om legemiddelbehandlingen.
  • Ved stabil legemiddelbehandling gjøres det en ny vurdering av helsekravet i § 35. Helsekravet skal vurderes konkret og individuelt med vekt på om behandlingen gir en helsesvekkelse som øker trafikksikkerhetsrisikoen. Eksempler på aktuelle helsesvekkelser er påvirkning av kognitive eller psykomotoriske funksjoner.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.