Har fått 15 mg Remeron smeltetablett…virker de etter en halv time eller kvarter OL.

Kvinne, 63 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

I følge Felleskatalogen tas Remeron opp i løpet av et par timer. For flere spørsmål om Remeron, snakk med legen som skriver dem ut.