Hvorfor ble hasj/canabis ulovlig i Norge til og begynne med?

Mann, 15 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Kort sagt ble cannabis gjort ulovlig i Norge fordi Norge signerte på en internasjonal avtale. I 1961 ble det avholdt Den alminnelige narkotikakonvensjon, som var en samling der en rekke land dannet grunnlaget for en felles narkotikapolitikk, hvor en rekke stoffer ble oppført som ulovlige på en liste. I 1971 ble det avholdt en ny samling (Konvensjonen om psykotrope stoffer), hvor flere stoffer ble oppført på listen. Mange land fulgte denne modellen, blant annet Norge. I ettertid har ulike land gått i litt ulike retninger, nye stoffer har blitt tilføyet listene i de ulike landene, og noen har blitt fjernet. I Norge er det Narkotikalisten som danner grunnlaget for lovgivningen (sammen med Legemiddelloven kap. 8).

Hvorfor disse stoffene ble gjort ulovlige i utgangspunktet, er et litt mer åpent spørsmål. Men sannsynligvis skjedde dette fordi man ønsket å redusere omfanget av narkotikabruk, og følgelig også omfanget av problemer som følge av narkotikabruk. Men, om denne politikken faktisk fungerer, og om den bør gjelde likt for alle narkotiske stoffer, finnes det delte meninger om. Men per i dag har regjeringen satt ned et utvalg som skal granske ulike modeller for avkriminalisering av narkotika i Norge. Hva som eventuelt kommer ut av dette arbeidet, må vi simpelthen bare vente og se.