Hva betyr det når u-kreatinin ligger på mellom 4000-6000 hos kvinne 31 år og på mann 35år ligger den på rundt 25 000?
Hvorfor så store forskjeller?

Kvinne, 31 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Kreatininkonsentrasjonen i urinen brukes som et mål på konsentrasjonsgraden ved rusmiddel- og elektrolyttanalyser i urin. Høye verdier sees ved økt kreatinininntak, økt kreatininproduksjon og høykonsentrert urin. Lave verdier sees ved lav muskelmasse, sterkt redusert nyrefunksjon og lavkonsentrert urin.

Så vidt oss bekjent skal det være samme referanseområde for kvinner og menn (over 2 mikromol per liter).

For å få et best mulig svar på dette anbefaler vi deg å ta kontakt med Fürst laboratorium.