Hei.

Jeg bor på Hitra og føler at jeg ikke får noe hjelp av leger hær, har vært rusfri i snart 7 år med en sprekk. Hvem kan jeg prate med?

Kvinne, 41 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Dersom du ikke føler at legen din hjelper deg kan du vurdere å bytte fastlege. Du finner mer informasjon om hvordan du kan gjøre dette hos Helsenorge.no.

Hvem du kan snakke med kommer an på hva du ønsker hjelp til. Ønsker du rusbehandling (hvis du har sprukket nå) kan legen eller NAV henvise deg til det. Legen din kan også henvise til psykolog. Ønsker du annen oppfølging kan du snakke med NAV om mulighetene for oppfølging av ruskonsulent, og eventuelt andre tilbud som finnes i kommunen.