Jeg tåler ikke den nye subutexen med naloxan i, hvorfor ikke det egentlig, jeg injeksjoner den ikke, kan det ha en sammenheng med at jeg har KOLS og generelt dårlig allmenntilstand?

Mann, 51 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi kan dessverre ikke svare på hvorfor akkurat du ikke tåler Suboxone. Det kan være mange grunner til at du reagerer negativt på det, og vi vil anbefale deg å ta dette opp med legen din.

I pakningsvedlegget er det imidlertid listen opp noen generelle forsiktighetsregler. Av denne listen kommer det frem at for eksempel KOLS/pusteproblemer ikke nødvendigvis lar seg kombinere med denne medisinen. Vi vet ikke hva du legger i at du har dårlig allmenntilstand, men ta gjerne en titt på listen å se om noe av det andre også kan være relevant for deg.

Bruk ikke Suboxone:

  • dersom du er allergisk overfor buprenorfin, nalokson eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemiddelet
  • dersom du har alvorlige pusteproblemer
  • dersom du har alvorlige leverproblemer
  • dersom du er beruset pga alkohol eller har skjelving, svetting, angst, forvirring eller hallusinasjoner forårsaket av alkohol
  • dersom du tar naltrekson eller nalmefen for behandling av avhengighet av alkohol elller opioider.

Rådfør deg med lege hvis du har: