Sobril og bilkjøring

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hva med sobril, der det tas EN dose om kvelden kl. 21, og bilkjøring skjer tidligst 8 t etter dette? Kan denne dosen være følgende: enten 10 mg, 15, mg, 25 mg eller 30 mg ? (Max døgndose). Altså: dosen tas som EN dose og tas om kvelden i doser/styrker som nevnt under eller lik 30 mg sobril. Under forutsetning av at dette er monobehandling og at det ellers ikke foreligger helseproblemer som rammes av helsekrav ift førerkortforskrift mm, er det da mulig å bruke f. eks opptil 25 og 30 mg om kvelden? Og: er det krav til å ta det fast hver kveld, eller kan man ta det ved behov? Evt. f. eks. 2. Hver kveld. Felleskatalogen angir dose ved søvnproblem på 15-25 mg om kvelden. Kan dere utdype disse problemstillingene? Synes ikke dette er helt klart i reglene

Mann, 25 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det kan vi. Svaret vi gir, forutsetter at Sobril er foreskrevet lovlig til deg. Bruker du Sobril du ikke har fått på lovlig vis, eller som andre har fått lovlig og gitt til deg, er det forbudt å kjøre etter inntak. Informasjonen nedenfor gjelder for førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE). For andre førerkortgrupper, les her på vår side om førerkort og legemidler.

Helsekrav er oppfylt ved regelmessig bruk av Oksazepam (Sobril) med inntil 30 mg per døgn. Forutsatt at det har gått minimum 7 dager siden påbegynt medisinering eller doseendring. Det er ingen «karantenetid» mellom inntak av disse legemidlene og når du kan kjøre bil, så sant du er tilvendt dosen.

Men dersom du bruker Sobril sporadisk, skal du ikke kjøre bil så lenge medikamentet har virkning.

Så svaret på ditt spørsmål, er at du kan ta inntil 30 mg Sobril per døgn og fortsatt fylle helsekravene, så fremst du er tilvendt dosen, slik beskrevet ovenfor. Tar du Sobril sporadisk, må du vente til virkningen opphører før du kan kjøre bil. Hvor lang tid dette tar og hvor lang tid du må vente, må du spørre legen din om.

Vi gjør oppmerksom på at ved samtidig bruk av to av øvrige legemidler opplistet i Førerkortforskriften § 36 nr. 4 til 7 halveres den maksimale tillatte døgndosen av begge. Ved samtidig bruk av flere legemidler av typen antipsykotika, antiepileptika og/eller antidepressiva, eventuelt sammen med legemidler som inngår i § 36 nr. 4 til 7, se «Samtidig bruk av flere legemidler» under «Legemiddelbehandling» i Generelt helsekrav til førerkort for alle typer psykiske lidelser og svekkelser

Helsekravene er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere slike legemidler.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.