Hei, jeg ahr en skole oppgave hvor vi skal skrive om to rusmidler, Så jeg lurte på sniffing av bensin hvordan gjør man det og hva er virkningen av det ? Eventuellt skader?

Mann, 15 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Vi kan dessverre ikke svare deg på hvordan man sniffer bensin – det blir en type brukerveiledning vi ikke kan gi, i tilfelle noen skulle finne dette spørsmålet/svaret og bruke det som en oppskrift.

Men, vi kan si litt om virkninger og mulige skadevirkninger. Når det gjelder rusvirkninger, opplever mange en viss form for lystfølelse, som kan minne litt om alkoholrus. Noen blir oppstemte, lystige og pratsomme. Effekten vil som regel være ganske kortvarig.

Når det gjelder mulige skadevirkninger, kan sniffing av bensin (og øvrige sniffestoffer) medføre akutte hjerterytmeforstyrrelser og blodtrykksfall, noe som i verste fall kan føre til død. Dette har ikke nødvendigvis sammenheng med mengden inntatt rusmiddel. En akutt forgiftning vil ellers kunne vise seg ved bl.a. hoste, såre øyne, dobbeltsyn, lysømfintlighet og irritasjon i nese og svelg. Personen kan bli kvalm og kaste opp, evt. få diaré. Hodepine er en annen vanlig bivirkning.

Store doser kan medføre kramper og bevisstløshet. Bruk av slike stoffer kan gi forvirring og fjerne hemninger, noe som igjen kan medføre risikoatferd og ulykker. Kronisk misbruk av sniffestoffer kan medføre alvorlige organskader, og kan sammenliknes med hva som kan sees ved løsemiddelskade. Lever, nyrer og hjerne er spesielt utsatt. Hjerneskader kan vise seg for eksempel ved skjelving, koordinasjonsproblemer, tankeforstyrrelser og redusert hukommelse.

Du kan lese mer på våre faktasider om sniffestoffer.