Hvor mye koster rusmidler samfunnet? For eksempel sykehuskostnader, skade på offentlige ting osv.

Mann, 14 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er et omfattende spørsmål som du stiller, og det kan også besvares på flere ulike måter. Det er utfordrende og gi et konkret svar på spørsmålet ditt, om hvor mye rusmidler koster samfunnet. Derimot kan man generelt si at rusmidler medfører en del positive og negative sider. Eksempler av negative sider er fysiske, økonomiske og mentale problemer.

Hyppig og langvarig bruk av alkohol og narkotika medfører risiko for både akutte og kroniske helseskader og problemer. Dette medfører kostnader for helsevesenet. Illegale rusmidler/narkotika er også forbundet med sosiale skader, for eksempel marginalisering og kriminalitet, dette er også kostnadsdrivende for fellesskapet. I tillegg kommer kostnadene som rusmidler kan påføre «tredjepersoner» slik som venner og familie, både i form av kostnader som gjeld eller andre utgifter. Rusmidler kan også påføre andre «kostnader» som sorg og fortvilelse.

Du kan lese mer om skoleoppgaver og hvordan svare på dem i vår link.