hei jeg har en far som doper seg selv… bruker noe lignende som narkotika… kan han komme i fengsel av det?

Kvinne, 13 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi vet ikke hva det er faren din bruker, men hvis han bruker et illegalt (ulovlig) rusmiddel, et dopingmiddel eller et legemiddel uten resept er det ulovlig.

Ulovlig bruk av slike stoffer reguleres av legemiddelloven § 24. Brudd på legemiddelloven straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler. Hvor lang straffen blir, og om man blir får en bot eller fengselsstraff, kommer an på om man tidligere er straffet eller ikke, og hvor store mengder narkotika det er snakk om. Type stoff og personens alder kan også ha noe å si.

Hvis han selger, frakter det over grensa, eller har veldig mye hjemme kan straffen bli mye strengere.

Vi synes det er leit å høre at du har en far som ruser/doper seg. Det kan ofte oppleves veldig vanskelig. Vi vet ikke om dette er noe du snakker med noen om fra før, men hvis du ikke gjør det synes vi du skal prøve det. Det kan for eksempel være en voksen du stoler på , en lærer eller helsesykepleier på skolen.

Du kan også skrive til BaRsnakk. BaRsnakk er en chattetjeneste for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om – med rusproblemer. Det er en anonym tjeneste.