Hvis man tar 20-30 vimovo tabletter, hvor lang tid tar det før man dør? Og hvis du ikke dør hva skjer med kroppen da? Og er det veldig farlig å ta overdose på vimovo?

Kvinne, 14 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

På prinsipielt grunnlag gir vi ikke informasjon om dødelige doser av medikamenter eller andre rusgivende stoffer. Symptomer på overdose kan være døsighet, svimmelhet, søvnighet, smerter og/eller ubehag i den øvre mageregionen, halsbrann, fordøyelsesvansker, kvalme, leverproblemer (påvist i blodprøve), nyreproblemer som kan være alvorlige, forhøyet syrenivå i blodet, forvirring, brekninger/oppkast, blødning i magen eller tarmene, høyt blodtrykk, pustevansker, koma, plutselige allergiske reaksjoner (som kan inkludere kortpustethet, hudutslett, hevelse i ansiktet og/eller halsen, og/eller kollaps) og ukontrollerte kroppsbevegelser. (Felleskatalogen.)

Vi kjenner ikke til tilfeller av dødsfall når det gjelder overdose av Vimovo. men som du ser utfra beskrivelsen i Felleskatalogen vil en stor mengde tabletter gi ganske sterke ubehagelige reaksjoner.

Utfra spørsmålet ditt så lurer vi på om du har det vanskelig og trenger noen å snakke med. Vi anbefaler deg å ta kontakt med noen voksne som kan gi deg støtte. Du kan kontakte Helsesøster på skolen eller Helsestasjon for ungdom.

Du er også velkommen til å ta kontakt med oss på tlf 915-08588 eller chat.