Vises stoffet i neurotin på standar urinprøve?vides den i det hele tatt

Mann, 36 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er ikke vanlig å teste for neurontin i standard rusmiddelanalyse. Virkestoffet i Neurontin, Gabapentin, kan påvises, men kun om rekvirenten spesifiserer at dette skal undersøkes.