Hei! Jeg har blitt tatt for å ha thc i urinet mitt nå 5 ganger. Aldri blitt tatt med besittelse eller mens jeg har vært ruset. Akkurat begynt på pissing for å få bil lappen tilbake. Prøvd å spørre politet men får aldri noe ordentlig svar, hvor lenge må jeg vente før jeg får lappen tilbake?

Mann, 20 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

I førerkortveilederen står det:

«Helsekrav oppfylt etter seks måneders rusfrihet dokumentert ved egnede prøver.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år om gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet.»

Dette innebærer at du kan få igjen førerkort etter 6 mnd med rene prøver. Du må da fornye den hvert år i tre år før du får den tilbake på mer permanent basis, og du må være villig til å avgi umeldte prøver i denne perioden.