Jeg lurer på en ting er de farlig å kombinere ritalin og hasj?

Mann, 30 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer ved denne kombinasjonen, men begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Det er ikke påvist at kombinasjonen av ADHD-medikamenter i foreskrevet dose og sporadisk bruk av cannabis medfører ekstra risiko. Det avhenger av doser og hyppighet. På generelt grunnlag vil vi fraråde å kombinere dempende og stimulerende midler, da virkningen av dette kan være uforutsigbar og gi kroppen større totalbelastning.